International “slovenský”

Správa Ľudstvu

Budem vám rozprávať o Francúzsku, naozajstnom, nie o tom predstavovanom vašimi médiami pravdepodobne tak skorumpovanými ako sú tie naše, ale o tom v ktorom denno denne žijú milióny obyvateľov.

Najskôr sa predstavím: Volám sa Eric Fiorile. Bol som z tých mála prvých ohlasovateľov odkrývajúcich existenciu NOVÉHO SVETVÉHO PORIADKU a jeho najhlavnejšieho zástupcu Klubu Bilderberg, dohliadajúceho na všetky západné vlády, a dnes som vedúcim francúzskeho odboja, jedinej zákonnej opozície aktuálneho protizákonného politického systému.

Vo Francúzsku tak ako v mnohých iných krajinách je odboj názorovo rozdelený na dve skupiny: Na jednej strane ľudia informovaní polovičato (na 50%). Sú to tí, ktorí objavili vyčíňanie NSP cez neprirodzené situácie, s ktorými boli sami konfrontovaní. Mohlo to byť v pracovnej sfére ako lekári, vedci, armádni zamestnanci alebo učitelia, alebo to mohlo vyplynúť zo sociálnych problémov, ktoré nám ale dovoľujú tráviť čas na internete alebo z presvedčenia orientujúceho vstúpiť do skupiny ponúkajúcej alternatívne riešenia, ako návrat k pôde, život v komunitách, duchovné presvedčenia, alebo hraničná (marginálna) demokratická účasť. Všetci títo ľudia sa nachádzajú na sociálnych sieťach a prispievajú k šíreniu informácií závažných podľa nich, no tým že sú neúplne informovaní si nedokážu vytvoriť presný obraz prepojení akcií NOVÉHO SVETOVÉHO PORIADKU a aktuálneho politického systému.

Druhou časťou odboja sú ľudia úplne informovaní, sú to hlavne čitatelia, prehľadávači archívov, vyšetrovatelia. Títo našli východisko na svetové problémy a založili Prechodnú Národnú Radu –CNT, aby na ňom mohli začať pracovať (budem o ňom hovoriť neskôr). Sú ich desiatky tisíc medzi nimi advokáti, právnici, ekonómovia, novinári, spisovatelia, vedci…a spoločne vypracovali jeden koncept, ktorý vám predstavím keď dohovorím o Francúzsku.

Obraciam sa na týchto dostatočne informovaných oponentov v iných krajinách, pretože oni budú vedieť pochopiť súvislosti v ich krajinách a budú môcť posúdiť pravdivosť mojich slov.

Nový Svetový Poriadok disponuje s množstvom medzi sebou zapredaných sietí : Medzinárodné spoločnosti a banky, ktorým slúžia medzinárodné organizácie, ktoré kontrolujú (MMF –Medzinárodný Menový Fond, WHO- Svetová Zdravotnícka Organizácia, OSN- Organizácia Spojených Národov, NATO-Organizácia Severoatlantickej Zmluvy, WTO- Svetová Obchodná Organizácia, UNESCO-Organizácia Spojených Národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, EU- Európska Únia atď.) a záhadnými sektami dodávajúcimi vodcov do všetkých krajín, do organizácií a predstaviteľov náboženstiev. V Európe ide hlavne o Slobodomurárov, slúžiacich na kontrolovanie krajiny dodaním hlavných riaditeľov určitých inštitúcií vybratých Vysokým Rádom Slobodomurárov, známym ako „náboženstvo bez mena“, ktorý mnohí radšej nazývajú „luciferianizmus“ alebo „satanizmus“, ktorého najdôležitejšou zásadou je „Inverzia (zámena) hodnôt a pojmov“ a k dosiahnutiu ich cieľov používajú „systematickú lož“.

Zámer vodcov „Nového Svetového Poriadku“ je jasne oznámený v niektorých z ich kníh ako aj vo verejných vyhláseniach ich hlavných predstaviteľov: zrušiť všetky národnosti a všetky náboženstvá aby mohli nastoliť absolútnu diktatúru na celej planéte, vnútiť jediné náboženstvo : satanizmus, poistiť si absolútnu moc na planéte vyhubením 90% obyvateľstva tak ako je to zapísane na Americkom pomníku „Guidestones“ v súlade z teóriou v médiách o preľudnení planéty. K tomu treba spustiť „Veľký Chaos“, v ktorom sa všetky národy a náboženstvá navzájom vyvraždia, vďaka občianskym vojnám a svetovej vojne ktorá bude spustená ekonomickým kolapsom spojeným s epidémiami, čo bolo všetko v pozadí naprogramované podľa manuálu „Tiché zbrane pre kľudné vojny“ od roku 2018. Ekonomické testy v Turecku, Argentíne a najnovšie na Cypre a v Grécku sú len predzvesťou toho čo sa stane Španielsku, Portugalsku, Írsku, Francúzsku, atď.. Hromadne sú používané vakcíny obsahujúce sterilizujúce zložky v Afrike ale aj v Indii, na Filipínach, v Indonézii… a vždy za spoluúčasti WHO ( Svetová zdravotnícka organizácia) a vládcov krajiny. Nedávna aféra v Keni dokazuje, že vakcíny sú používané na vyvolanie chorôb alebo sterility…

Svetová genocída už začala, ale toto všetko ste už vedeli, nebudem vymenovávať všetky aspekty, ktorými Nový Svetový Poriadok riadi obyvateľov cez sekty v každej krajine, sekty z ktorých vždy pochádzajú politici dosadení na kľúčové miesta: Premiér, Minister vnútra, spravodlivosti, obrany, zdravotníctva a školstva. Iba dodám, že k tejto ľudskej dimenzii spojenej s Mocou a Peniazmi sa pripája aj mystická dimenzia spojená s mnohými škandálmi pedofílie.

Vo Francúzsku sme obzvlášť na muške, pretože naša krajina je Baštou (pevnosťou) Slobodomurárov a pedofilné kruhy ako aj satanistické ceremónie sú obzvlášť dobre chránené justíciou a ozbrojenými silami. Mnoho afér bolo ututlaných. Kostnice detských kostí boli objavené a utajené pred verejnosťou. Notoricky známi  pedofili boli vždy členmi najvyšších štátnych sfér. Ohlasovateľky ako Corinne Gouget, ktorá odhalila jedovaté prísady v jedle, alebo Claire Severac, ktorá jednoznačne dokázala že genocída začala, zvláštne miznú, jedna spáchala sebe vraždu a druhú zabila náhla choroba a už sme prestali počítať množstvo vyhodených novinárov pretože sa chceli slobodne vyjadriť, posledným príkladom je Natacha Polony.

Vďaka jeho postaveniu „Maják Ľudských Práv“ v svetových dejinách je Francúzsko prvým protivníkom na popravu pre tých čo chcú nastoliť absolútnu tyraniu.

Po krátkej histórii vám porozprávam, čo sa naozaj vo Francúzsku deje, aby ste to mohli porovnať s tým čo sa deje vo vašej krajine a možno venovať väčšiu pozornosť určitým udalostiam, ktoré sa stali, alebo ktoré sa ešte len udejú.

Od založenia republiky pred viac ako 150 rokmi, všetky francúzske vlády boli dosadené Slobodomurármi tak len plnia povely ich sekty, ktorá je sama riadená Vysokým medzinárodným rádom Slobodomurárov. Od vlády Šarközyho je to priamo Klub Bilderberg, ktorý vládne. Šarközy bol do Francúzska uvedený americkými zložkami, ktoré ho pretlačili až na miesto hlavy štátu. Najskôr odňal Francúzsku jeho nezávislosť predaním jeho vojsk do rúk Američanom prostredníctvom NATO. Potom zahájil „privatizáciu“, čím si umožnil nahrabať riadny balík peňazí predajom štátnych majetkov a pamiatok. Dokonca predal veľkú časť štátnych zásob zlata (600 ton), taktiež Američanom. Nato rozdelil ozbrojené sily tým, že im odňal všetkých Žandárov a umiestnil ich priamo pod vedenie Ministra vnútra, miesto ktoré patrí exkluzívne Slobodomurárom. Nakoniec porušil francúzsku legislatívu nezákonnou zmenou Konštitúcie bez toho, aby vzal do úvahy „ Ľudské Práva“, ktoré predstavujú vo Francúzsku najvyššiu justičnú hierarchiu. Legálne sa Francúzsko nenachádza v Európskej Únii pretože v roku 2005 hlasovalo Francúzsko nie v referende o Európskej konštitúcii, a podľa našej konštitúcie je ľud „ suverejný “. Na uzavretie, zorganizoval štátny prevrat na Pobreží Slonoviny v prospech nadnárodných firiem, zničil Líbyu prekročením všetkých pravidiel medzinárodného práva a začal podnecovať sýrsku revolúciu.

Po ňom sme mali Hollanda, ktorého úlohou bolo len pokračovať v predaji našich štátnych majetkov v prospech Američanov, ktorým prenechal ešte aj pozemky na vybudovanie ich vojenskej základne.

Taktiež mal za úlohu uviesť do politiky dvoch členov Klubu Bilderberg : Vallsa a Macrona, ktorých vymenoval ministrami a ktorí prispeli ich zákonmi k zvýšeniu nezamestnanosti, k ochudobneniu obyvateľstva likvidáciou mnohých drobných podnikov a k obmedzeniu našich slobôd, tým že nechali spáchať 3 vražedné atentáty na našom území ( mnoho policajtov a novinárov prehlásilo, že boli nútení pomáhať v ich realizáciách, už len tým, že ozbrojené sily mali absolútny zákaz akokoľvek zakročiť), v ktorých našli smrť stovky Francúzov, atentáty boli hneď pripísané islamistom čo umožnilo 1) zvýšiť nenávisť voči moslimským obyvateľom 2) predstierať potrebu ochrany nastolením „ Urgentného Stavu“ ktorý úplne ruší konštitúciu a Ľudské Práva presným kopírovaním toho, čo spravila americká vláda s 11.09.2001 – nastolenie „Patriot actu“ – boj proti terorizmu.

Nakoniec sa aktívne zúčastňoval na pokusoch destabilizácie Sýrie tak ako viacerých Afrických krajín, čo bolo zásterkou na účelové, nútené vlny migrantov do Európy, medzi ktorými väčšina mužov vo veku od 18 do 40 rokov nepochádzala zo Sýrie ale z rôznych radikálnych hnutí, kde boli vycvičení k terorizmu. Masívna imigrácia, ktorú zažívame je nebezpečná tým, že politici zahájili programe na zničenie kresťanských kostolov a výstavbu mešít, pripravujúc tak občiansku vojnu, ktorej sa nebude dať vyhnúť.

Na uzavretie s touto postavou, využil svojho postavenia a vládnych prostriedkov na vytlačenie Macrona na čelo politickej scény a poistil jeho zvolenie, sfalšovaním volieb. Bolo to pre neho jednoduché pretože boli organizované jeho vládou Valls- Macron. Bez akejkoľvek možnosti reakcie justičného systému pretože jeho nezávislosť bola zrušená dekrétom Vallsa 6.12.2016. mimochodom najvyšší predstavitelia tejto inštitúcie sú menovaní práve nimi a tí čo sú na čele „kasačného-najvyššieho súdu“ sú tak zapletení do špinavostí, že nemôžu vôbec nič povedať. Posledným útočiskom bola  „Ústavná rada“, ktorá bola však neutralizovaná postavením na jej čelo priameho člena Klubu Bilderberg, dobre známeho rôznymi vážnymi justičnými kauzami : Laurenta Fabiusa!

Od prvého atentátu, toho na „ Týždenník Charlie“ sú všetky naše práva pozastavené. Sme pod absolútnou politickou diktatúrou. Žiaden Francúz nie je u neho doma v bezpečí. Odteraz môžu politici zatknúť kohokoľvek bez akéhokoľvek právneho príkazu či predloženého motívu, môžu robiť domové prehliadky, zhabať čo si želajú ľuďom a zadržať kohokoľvek počas 6 dní bez toho aby museli čokoľvek odôvodňovať. Polícia a Žandári už nie sú  „reprezentanti zákona“ ale ich súkromní žoldnieri! Naše ekonomické, kultúrne a intelektuálne bohatstvo je v úplnom rozpade a Macron je tu evidentne na to aby úplne dorazil Francúzsko, dopredal všetky naše majetky Američanom až po naše najhlavnejšie verejné inštitúcie.

Pretože toto všetko je očividne v rozpore z francúzskymi zákonmi, ktoré zakazujú rozpredať naše veľkopodniky, meniť konštitúciu bez súhlasu ľudu, pozastaviť Ľudské Práva, prenechať naše vojnové tajomstvá zahraničným veľmociam, alebo nehať cudzie zákony riadiť našu krajinu, ako napríklad zákon Monsanto, ktorý zakazuje našim poľnohospodárom používať ich semená.

Ešte horšie je to čo začína s Macronom členom Klubu Bilderberg a bývalým spolupracovníkom Rothschildskej banky, ktorý chce zlegalizovať pedofíliu, nútiť rodiny aby dávali očkovať malinké deti, ktorý už pripravuje zákony aby k tomu došlo. 11 povinných vakcín, čo je ďalším porušením našich zákonov, a uväznenie rodičov, ktorí to odmietnu. Takže buď akceptujete vakcíny, ktoré otrávia vaše dieťa a nedovolia mu získať jeho normálnu intelektuálnu úroveň, alebo vám ho odoberú. Sú to predchádzajúce zákony tých o implantovaní celého obyvateľstva. Čipy RFID sú darom v mnohých pôrodniciach už dnes. Jeho úlohou je doraziť Francúzsko dopredajom jeho podnikov a inštitúcií Američanom tak že ostane len pár regiónov riadených Európskou Úniou a zvyšok svetovou vládou.

Čo sa sexu týka, naša vládnuca trieda je očividne posadnutá. Začali vypracovávať školský program, v ktorom je sexuálna výchova zahrnutá od predškolského veku, nabádajúci k pornografii a rôznym úchylkám od pubertálneho veku v rámci školy, program považovaný všetkými psychológmi za mentálnu likvidáciu detí, spojený so štúdiami programu MK Ultra.

Celková bilancia je ťažká: Francúzi už nemajú práva, najdôležitejšie zákony ako Deklarácia Ľudských Práv a Občanov boli zrušené, rodina stráca akékoľvek právo na jeho vlastné deti, a všetky naše deti sú v ohrození mentálnej zaostalosti a podstupujú školstvo uzatvárajúce ich vedomie na rozdiel od toho aby im pomohlo ho rozvíjať. Z ekonomického hľadiska sa zákony ešte zužujú, aby sa znížili sociálne práva, zvýšila chudoba e ešte obohatili veľkopodniky cez daňové úniky a „obchodné tajomstvá“… Čo sa armády týka, tu sú tiež postupne vymieňaní všetci hlavní predstavitelia za Slobodomurárov, partizánov Nového Svetového Poriadku a naša armáda nie je ničím iným ako ozbrojenou kostrou slúžiacou Američanom cez NATO.

Sexuálne posadnutie, zlikvidovanie detstva, zníženie sociálnych práv, zvýhodňovanie veľkopodnikov, zapredanie ozbrojených síl, zrušenie spravodlivosti, zrušenie slobodných médií, cenzúra internetu, zrušenie práv občanov, zmanipulované voľby a absolútne opovrhovanie hlavnými zákonmi krajiny, likvidácia kultúry cez školstvo, príprava občianskej vojny vďaka imigrácii a ponuka predaja štátneho majetku ako v Grécku… A niektorí si ešte dovolia povedať, že vo Francúzsku nevládne diktatúra!!!

TAKŽE, tí ktorí sú naozaj dobre informovaní vedia:

 • Že problém je celosvetový.
 • Že zánik Francúzska by znamenal koniec Ľudských Práv a celá Európa by nebola ničím iným len vazalom Spojených Štátov, ktoré už okupujú a kontrolujú Nemecko.
 • Že hlavným prostriedkom, ktorým sú všetky populácie kontrolované je „republika“ alebo parlamentná monarchia, ktoré vďaka politickým stranám dovoľuje slobodomurárom udržiavať ich nadvládu nad spoločnosťou.
 • Že vládnuca trieda sa drží len preto, že ozbrojené sily odstúpili od rešpektovania Práv.

Preto sme my Francúzsky občania založili v roku 2015 jedinú uznanú štruktúru medzinárodným právom : Prechodnú Národnú Radu –CNT (Conseil Nationl de Transition), deklarovanú taktiež v roku 2015 pred

OSN ( Organizácia Spojených Národov).

Táto štruktúra je legitímna od chvíle, keď vládnuca trieda krajiny nerešpektuje základné zákony, alebo ako vo Francúzsku zruší konštitúciu aby získala plnú moc. Viacere Rady sú už založené vo viacerých krajinách sveta a mnohé sa formujú v Európe, Afrike a Južnej Amerike. Ide o koncept určitého obdobia prechodu, kedy bude mať celá populácia právo na reálne informácie a bude sama rozhodovať o tom akým spôsobom si chce vládnuť.

Ak Islandský národ dokázal vyhodiť politikov a prevziať moc do vlastných rúk, nastolené mediálne ticho nedovolilo medzinárodné pozdvihnutie vedomia, ktoré by bolo pohlo viacerými národmi. Ale ak pôjde o Francúzsko, krajinu Ľudských Práv, dôjde k svetovému prevratu a mnohé národy sa oslobodia od ich politikov a úplne zlikvidujú moc vládnucich sekt.

Vo Francúzsku je odboj ešte slabý, lebo mediálne ticho nás obmedzuje len na Internet. Je nás len pár desiatok tisíc medzi nimi zhruba 300 aktívnych členov tvoriacich prvú časť predbežnej prechodnej vlády. Sú pripravení nastúpiť do ich funkcií. Medzi nimi advokáti, ekonómovia, filozofovia, vedci ale taktiež robotníci, štátni zamestnanci, riaditelia podnikov, lekári, učitelia, ľudia na podpore (bez práce), atď, atď. Spoločne vypracovali presný program ( ktorý prevzalo viacero PNR iných krajín, ktoré sa formujú) s týmito cieľmi:

 • Obnovenie Právneho Štátu znovu nastolením „Deklarácie Ľudských Práv a Občanov“, za účelom zákonného zatýkania hlavných predstaviteľov vlády ozbrojenými silami, podľa nášho zákonníka trestov všetkých postihnuteľných na viac ako 15 rokov odňatia slobody.
 • Zrušenie štátneho dlhu, pretože je fiktívny a okamžité zavedenie Univerzálneho príjmu na pozdvihnutie ekonomiky vytvorením nezávislej meny.
 • Spustenie vytvorenia reálnej Konštitúcie spísanej celým ľudom.
 • Vytvorenie televíznej stanice za účelom šírenia pravdivých informácií.
 • Okamžité sprístupnenie patentov pre verejnosť (voľná energia…)
 • Obnova skutočných zdravotníckych služieb a školstva.
 • Vytvorenie jedného „ Najvyššieho Súdu“ vychádzajúceho z „ Prirodzených ľudských Práv“.

 

To sú hlavné body, ktoré umožnia záchranu Francúzska, a ktoré budú pravdepodobne užitočné v iných krajinách.

Francúzsko je dnes ako na konci 18. storočia, nádej v celom svete a jej 300 občanoch je nádejou Francúzska, prelomový bod celkovej zmeny paradigmy, pretože niet pochýb že jeden oslobodený národ bude nasledovaný mnohými ďalšími a iba naši vodcovia rozhodujú o vojnách, žiaden národ vojny nechce!

Takže je možné že tento Najvyšší Súd „Prirodzených Ľudských Práv“ sa uchytí všade a tak umožní založenie „Organizácie Spojených Obyvateľstiev“, ktorý zruší svetovú genocídu ktorá sa deje, moc zbrojného priemyslu a vplyv farmaceuticko-chemických nadnárodných podnikov.

Hovorím o národoch a nie o národnostiach, pretože mnohé národy žijú mimo národností a boli im odňaté všetky práva. Myslím na Palestínčanov, Indiánov Kogi, taktiež kmene z Amazónie, Indonézie alebo Afriky.

Treba sa poponáhľať, čas súri a nelegálni vládcovia tejto krajiny využijú toto leto na prípravu zákonov, ktoré zničia Francúzsko v nastávajúcich mesiacoch, čo je prioritou novej vlády lebo jej prvými projektmi sú:

 • Zákon o povinnom očkovaní profitujúci farmaceutickému priemyslu a na úkor zdravia našich detí.
 • Zákon zabezpečujúci uvedenie pornografie do školského programu v čo najnižšom veku.
 • Predaj obrovskej časti ostávajúceho štátneho majetku.
 • Predaj našej Zdravotnej spoločnosti ( sociálna starostlivosť) farmaceutickým laboratóriám a poisťovniam.

Reakcie ľudí budú obmedzené ekonomickým pádom eura, novými atentátmi, stále tvrdším utláčaním, spustením občianskej vojny, alebo viacerími z týchto opatrení súčastne.

Dosiahnuť pádu najmocnejších ľudí planéty a ich genocídneho plánu vyžaduje značné prostriedky, ktoré môžu prísť len z celosvetovej solidarity. Ak zdieľate naše návrhy pomôžte nám zachrániť Francúzsko preposlaním tejto správy (tohto videa) aspoň 2 z vašich kontaktov a finančným darom. Urobte to bez čakania, reagujte hneď a choďte na stránku

 //www.conseilnational.fr/international-fr/ kde nájdete text k tomuto videu v rôznych jazykoch, čo vám umožní ho preložiť ak si želáte pridať iný jazyk ( všetky sú vítané).

Ďakujem, že ste ma počúvali až dokonca, ďakujem že nás podporujete v záchrane Ľudských Práv a ďakujem za vašu účasť ak prekladáte tento text do iného jazyka na šírenie tohto videa do iných krajín. Ak budeme mať dostatočné prostriedky, dopady našej činnosti rýchlo zasiahnu všetky krajiny.